Aura-Migraine

Bij 1/3 van alle gevallen van migraine, gaat het om Aura-Migraine.

Wat is dat?
Bij Aura-Migraine zie je met beide ogen een vlek in je beeld, of lichtpuntjes. Soms zie je zelfs een caleidoscoop-achtige lichtpunt in plaats van datgene waar je op focust. Daarbij ervaar je soms tintelingen in je lip of hand. Dit duurt meestal minder dan een uur en daarna komt er vaak hoofdpijn. Ook zie je soms dat de letters die je leest ‘wat bewegen’.
Waarschijnlijk komt het door een korte storing in het brein, waarbij er iets niet goed gaat met de lichtprikkels tussen het netvlies en de visuele cortex achter in ons hoofd. Aura-Migraine is familiair, dat wil zeggen: je moet er een bepaalde aanleg voor hebben. Het is niet gevaarlijk, maar als je het heel vaak hebt is het raadzaam om de huisarts te bezoeken.

In het werken met de Epiphora Methode komen we deze diagnose vaak tegen. Het blijkt dat de mensen met Aura-Migraine zich heel vaak herkennen in een aantal van de 8 verschijnselen die wij laten zien in onze website. Daaruit concluderen we dat de oorzaak van de verstoorde lichtprikkelgeleiding zal liggen in een doorbloedingstekort in ons brein.
Wanneer we de Epiphora Methode toepassen zien we vaak eerst de verschijnselen zoals drukgevoel op het hoofd, haarwortelpijn en wazig zien verdwijnen. Vervolgens zien we de Aura-Migraine na een tijdje volledig verdwijnen.
Het is klaarblijkelijk zo dat als je de aanvoer en afvoer van bloed van het brein weer normaliseert, er minder of geen reden meer is voor verstoorde prikkelgeleiding.

De Epiphora Methode verklaart de familiaire aanleg voor Aura-Migraine als volgt: de aanleg van de Cirkel van Willis is van grote invloed bij het wel of niet ontstaan van Aura-Migraine. Als deze Cirkel van Willis (een bloedvatsysteem dat midden in ons brein de voorste bloedaanvoer vanuit de halslagaders verbindt met de achterste bloedaanvoer vanuit de nekslagaders) niet goed is aangelegd, kan bij lichte stremming van bloedaanvoer een fiks tekort ontstaan in de bloedaanvoer achter in ons brein. De Cirkel van Willis is bij 66% van de mensen niet volledig goed aangelegd, én dit is een erfelijke kwestie! Bij een nektrauma of houdingsprobleem komt er soms te weinig bloed vanuit de nekslagaders naar het achterhoofd. Dit zorgt uiteindelijk voor het verschijnsel Aura-Migraine. Wil je hier wat meer over weten, ga dan naar de pagina: hoe werkt het..

In Pennsylvania is in 2013 in een universitair onderzoek bewezen dat de bouw van de Cirkel van Willis een sterk bepalende factor is bij het ontstaan van Aura-Migraine. Bij de andere 2/3 gevallen van Migraine bleek dat de bouw van de Cirkel van Willis niet van groot belang is.

Wat kunnen we doen?
Dé oplossing voor Aura-Migraine is: Verbeter de bloedcirculatie van je brein! Dit doen we met de basisoefeningen in de ochtend, overdag goed ‘open’ houden en voor de nacht opnieuw even extra aandacht voor de aan- en afvoer van het bloed in ons brein.