Hans Timmerman - Grondlegger Epiphora Methode

Opmerkelijke ontdekkingen over het ontstaan van Fibromyalgie Syndroom hebben niet alleen geleid tot een effectieve oefenmethode voor Fibromyalgie Syndroom, maar ook voor Post Covid Syndroom, Post Commotioneel Syndroom, MS, NAH en Aura Migraine.

Een unieke reeks verschijnselen die ik waarnam bij ál deze diagnoses hebben geleid tot mijn gedachte dat er een gemeenschappelijke factor moet zijn.

Deze reeks verschijnselen zijn: drukgevoel op het hoofd, haarwortel-/hoofdhuidpijn, wazig zien, prikkel overgevoeligheid, verzuring in de spieren, koude in het lijf, prikkelbare darmen, en brainfog/hersenmist.

Drukgevoel op het hoofd

Hoofdhuid- / haarwortelpijn

Wazig zien

Overgevoelig voor licht en/of geluid

Verzuurde spieren

Koud lijf

Prikkelbare darmen

Brain fog

Bij een unieke reeks van 15.000 experimentele behandelingen (Fysiotherapie PersonalTuning) in de jaren 2010 tot 2021 in Nederland en Duitsland, met personen uit alle genoemde diagnoses, bleek dat er doorgaans bij beoefening van de Epiphora Methode een onverwacht goed herstel op gang komt. Zelfs daar waar een beoefenaar na jarenlange klachten geen herstel meer verwacht, blijkt de methode verrassend effectief te zijn.

‘Blijkbaar heb ik iets ontdekt wat nog niet bekend is’.

Heel bijzonder daarbij was: hoe hoger de scores op de specifieke verschijnselen zijn bij de intake, hoe beter het resultaat bij inzet van de methode is.
Daarbij kwamen er dermate veel ‘life changing’ ervaringen bij beoefenaren voor, dat ik besloten heb om deze kennis en oefenmethode naar buiten te brengen als een behandel methode: de Epiphora Methode.

Als specialist in het behandelen van mensen met de diagnose Fibromyalgie Syndroom heb ik in de jaren 2011-2018 uitgebreid mogen samenwerken met de reumatologen Ed Griep en Hanneke Griep-Wentink. De unieke reeks behandelingen vonden veelal plaats op hun verwijzing. Ed Griep was in 2000 gepromoveerd op het onderwerp ‘Fibromyalgia Syndrome’. Data en statistieken uit die samenwerking gaven toen al weer dat ik iets nieuws aan het ontwikkelingen was in PersonalTuning.

Wat is de hypothese in Epiphora Methode?

Bij meer dan 85% van alle mensen met een diagnose Fibromyalgie  is er sprake van een verstoorde bloedcirculatie in het brein, die medisch niet eenvoudig zichtbaar te maken is. Een unieke reeks specifieke verschijnselen bij mensen met de diagnose Fibromyalgie Syndroom zijn binnen de hypothese het bewijs van een functionele bloedcirculatie verstoring in het brein.

De oorzaken van deze doorbloedingsverstoring in het brein zijn:

  1. Bloedaanvoer vermindering door met name te weinig stroomruimte voor de nekslagaders. Daarbij is het hoogstwaarschijnlijk dat de mate van incompleetheid van de Cirkel van Willis een grote rol speelt.

  2. Een verminderde bloed- en lymfe afvoer uit het brein bij onvoldoende spierpompbeweging in de nek/hals regio

  3. Een verstoorde ademhaling, veroorzaakt door de algemene overleefstand die ontstaat door de verstoorde doorbloeding in het brein.

Deze 3 oorzaken zorgen ervoor dat er twee verschillende én sterke sympathicus reacties (autonome stress response reactie) tegelijkertijd optreden. Dit zorgt voor neurovegetatieve disregulatie,  die we niet alleen terugvinden bij Fibromyalgie Syndroom, maar ook bij het Post Covid Syndroom, Post Commotioneel Syndroom, MS, NAH, ALK en Aura Migraine.

Met de Epiphora Methode wordt de bloedcirculatie in het brein genormaliseerd door middel van specifieke houdingen en bewegingen, met gebruikmaking van recent inzicht uit de ademfysiologie, Vervolgens nemen de specifieke verschijnselen hierdoor af om uiteindelijk te verdwijnen.
Het blijkt dat een functionele doorbloedingsverstoring van het brein grote gevolgen kan hebben in de functie van het brein zelf, maar ook in alle functies van het lichaam.

Ik geeft nu les in de Epiphora Methode Academie. Ik verzorg workshops, presentaties en lezingen in binnen- en buitenland.

Mijn missie is het uitdragen van mijn inzichten en de behandelmethode van Epiphora Methode. Met name de herkenning van dit fenomeen in het zorgverlenersveld alsmede in het onderwijs, preventie en sociale gezondheidszorg is de basis van mijn inspanning. Door de fenomenen uit de methode bekendheid te geven, kan de herkenning en daarbij de behandelmogelijkheid in veel zorgdisciplines leiden tot een effectieve behandeling bij tot nu toe onverklaard uitblijvend herstel.