Professionals

De Epiphora Methode is ontwikkeld vanaf 2010 in de experimentele praktijk Personaltuning van fysio/hapto/ademtherapeut Hans Timmerman. De Epiphora Methode is een nieuw, sterk antwoord op vele vormen van complexe syndromen met als overeenkomst een niet aflatende Sympaticus Dominantie. Met name bij de diagnoses Fibromyalgie Syndroom, Post Commotioneel Syndroom, Aura-Migraine, ME/CVS, Whiplash Syndroom en vele vormen van SOLK kan de Epiphora Methode het verlossende antwoord zijn.

In samenwerking met onder andere de reumatologen E.N Griep en H. Griep-Wentink in Sneek is er een inzicht en behandelwijze ontstaan dat een doeltreffend antwoord blijkt te zijn op vele vormen van symptomen/aandoeningen die sterk gerelateerd zijn aan Sympatico Dominantie. In deze methode maken we de overgang van symptoom-denken naar systeem-denken.

De Sympaticus kan dermate in een eindstand staan, dat een ontspanningstechniek en goede inzet niet meer voldoende is om balans terug te winnen. Wanneer we ons in zo’n geval (machteloos) beperken tot symptoombenadering is er doorgaans geen behandelresultaat naar tevredenheid. We zullen iets anders moeten doen.

In Personal Tuning/Epiphora is ontdekt dat er veel factoren zijn die Sympatico-Dominantie uitlokken én sterk in stand houden, zoals voeding, alcoholgebruik, stress, verkeerd bewegen. Daarbij is ontdekt, dat met name een verminderde kwaliteit van de bloedstromingen in de hals-nek regio náár en úit het hoofd een slechte doorbloedingskwaliteit ín het brein kunnen veroorzaken. Dit kan een beslissende factor vormen bij het ontwikkelen van Sympaticus Dominante syndromen zoals FMS, ME/CVS, PCS, Whiplash Syndroom, Aura-Migraine, long covid en vele vormen van SOLK.

Onze hypothese is deze: alle processen in ons lichaam worden sterk beïnvloed door de doorbloedingskwaliteit ín ons brein. Bij het onderuitgaan van de doorbloedingskwaliteit in ons brein zal het lichaam áltijd reageren met een sterke Sympatische actie om een dreigend functieverlies (collapsdreiging) op te vangen. Een onmiddelijke vasoconstrictie in alle Arteriën treedt daarbij op de voorgrond. Wanneer dit over langere tijd gebeurt ontstaat op deze wijze met name het Fibromyalgie Syndroom. In het algemeen kan dit de hoofdoorzaak zijn van onverklaard uitblijvend herstel in vele vormen.

In onze zienswijze is er bij een stremming in het vertebro-basilaire systeem een grote kans op verminderde arteriële aanvoer naar het achterbrein.

Hierbij is de volgende logica van groot belang:
Wanneer de ‘Cirkel van Willis’ matig tot slecht is aangelegd (de Cirkel van Willis is de arteriële verbinding in het brein tussen het carotis-systeem en het vertebralis-systeem, die bij 65% van alle mensen een anatomische variatie vertoont), zijn delen van het achterbrein en middenbrein extreem afhankelijk van de aanvoer vanuit het vertebro-basilaire systeem. Wanneer dán na bijvoorbeeld een Whiplash, of houdingszwakte bij Hypermobiliteit, er een arterial flow daling ontstaat in dit vertebro-basilaire systeem, ontstaat er een nijpend bloedaanvoer tekort in het achterbrein en middenbrein. Dit leidt altijd en onmiddellijk een sterke Sympaticus activiteit.

Wanneer de cervicale arteriële stremming langer aanhoudt zien we een Sympaticus Dominantie ontstaan, met daarbij in dit geval de specifieke symptomen: craniale drukgevoel, pijnlijke hoofdhuid/haarwortels en wazig zien, verzuring in de spieren, sensitisaties en koude in het lijf. Wanneer deze situatie langer aanhoudt ontstaat er neuro-vegetatieve dysregulatie, met als eindresultaat bijvoorbeeld het Fibromyalgie Syndroom.

Op deze hypothese is ook het behandelplan gebaseerd: Wij doen niets aan symptoombestrijding, maar gaan de oorzaken van Sympaticus Dominantie oplossen. Doormiddel van 4 korte (binnen 2 minuten) mobilisaties iedere ochtend toe te passen, en houdingsprincipes door te zetten gedurende de dag, worden de Sacro-Iliale gewrichten, wervelkolom en hoofdhouding in de juiste functiestand geplaatst. Hierdoor worden onder andere de arteriële stremmingen in de cervicale wervelkolom opgelost en vindt er ook weer een goede veneus bloed- en lymfeafvoer plaats. Hierdoor is blijkbaar een groot deel van de doorbloedingsproblemen in het hoofd weer verholpen, aangezien we dan veelal al een fikse vasodilatie-ervaring waarnemen in de vorm van tintelingen en stromingen in de periferie. Vervolgens zetten we de Epiphora Ademtechiek in, die het overgebleven deel van de Sympaticus Dominantie doorbreekt.

De Epiphora Methode: In 15 minuten tijd in de ochtend bij het opstaan en ‘s avond met 10 minuten beoefening, in combinatie met goede aandacht voorde juiste beweeghouding, heffen we de Sympaticus Dominantie op. Vervolgens kan de persoon beginnen aan het herstelproces.

Download Whitepaper
Epiphora Methode

Lees hier alles over de ontwikkelingen achter de Epiphora Methode. Download onze whitepaper gratis.