Overgevoelig voor licht en/of geluid

Prikkels van het visuele en auditieve systeem komen harder binnen.
Snel last van licht en geluid hebben en dit als irritant aanwezig ervaren.