Verzuurde spieren

Wat is het?

Het kan gebeuren dat je spieren stijf en verkrampt aanvoelen en dat je ze niet goed kunt ontspannen. Ook snel kramp in de benen en Restless Legs in de nacht kunnen vaak voorkomen, alsof het lijkt dat je 10 kilometer ongetraind hebt hardgelopen. Er zijn voorbeelden bekend dat er problemen ontstaan bij het staan en lopen, zelfs tot rolstoel aan toe. Hierbij komt het vaak voor dat de arts geen oorzaak kan vinden. Soms krijg je dan zelfs het predicaat ‘psychisch’ te horen, of dat het aan beweegmotivatie ontbreekt.

Wanneer stevige verzuring van de spieren optreedt zonder dat er een medische oorzaak wordt gevonden is de oorzaak vaak een ‘normale’ stress/overbelasting. Bij de verschijnselen die wij beschrijven in de Epiphora Methode komen verzuurde spieren vooral voor als gevolg van langdurige verkramping van de slagaders die het bloed naar de spieren moeten brengen. Waarom staan die slagaders in een krampstand? In onze visie is het volgende aan de hand: wanneer in ons brein te weinig bloedaanvoer wordt ‘gemeten’ ontstaat altijd een collapsreactie ‘alsof er een herseninfarct dreigt’. Daarbij zien we doorgaans een verhoging van de bloeddruk, maar ook een verkramping van álle slagaders. Waarom? Omdat er hierdoor meer kans is op het behoud van je bewustzijn dat in je hersenen ‘zetelt’! Plastische uitgedrukt: je kunt beter een been missen dan de hoofd! Dus wordt de doorbloeding naar de armen en benen verminderd door de slagaders te laten verkrampen. Helaas krijgt zelfs de nekslagader op zo’n moment een verkramping waardoor er nóg minder bloed naar het achterdeel van het brein stroom. Dit noemen wij: het Tyrap-fenomeen: wanneer er sprake is van een slecht aangelegde Cirkel van Willis zal een vermindering van bloedaanvoer vanuit de nek een collapsalarm signaal uitlokken in het brein, met als gevolg: nóg minder bloedaanvoer vanuit de nekslagaders.

Hoe helpt de Epiphora Methode bij verzuurde spieren?

We moeten zorgen dat de overbelasting verminderd, dus is niet over je grenzen gaan en rustig bewegen het advies. Wanneer er dan geen gewenst resultaat ontstaat is er meestal sprake van het ‘Tyrap’ fenomeen dat hierboven beschreven staat: te weinig bloedaanvoer in het brein zorgt voor te weinig bloedaanvoer naar de spieren. Hierdoor ontstaat capaciteitsverlies in de spier, en verzuurt de spier uiteindelijk omdat er ook dan minder oud bloed wordt afgevoerd door verminderde spierpomp werking.
De oplossing is ook hier: maximaliseer de bloedaanvoer en bloedafvoer van het brein in oefening 4 en 5 van de Epiphora Methode, waardoor de slagaders niet meer in de verkramping blijven staan. Hierdoor gaat er weer voldoende bloed naar de spieren, en neem de spierpompfunctie weer toe. De verzuring neemt af en capaciteit en conditie kunnen nú wel worden opgebouwd.
Wanneer het ‘Tyrap’ fenomeen de oorzaak is (en blijft..) van de verzuring van de spieren kan revalidatietraining logischerwijze nooit het gewenste resultaat hebben. Eerst moeten we de oorzaak oplossen en dán pas stapsgewijs gaan trainen.